Raporty

Raporty

24.05.2024
Raport bieżący 24/2024

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

24.05.2024
Raport bieżący 23/2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

24.05.2024
Raport bieżący 22/2024

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2024 r. (do ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia).

29.12.2023
Raport bieżący 44/2023

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

28.12.2023
Raport bieżący 43/2023

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

28.12.2023
Raport bieżący 42/2023

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.

22.12.2022
Raport bieżący 26/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 grudnia 2022 roku.

22.12.2022
Raport bieżący 25/2022

Powołanie osoby nadzorującej.

22.12.2022
Raport bieżący 24/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. w dniu 21 grudnia 2022 roku

18.11.2021
Raport bieżący 27/2021

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

09.11.2021
Raport bieżący 26/2021

Transakcje na akcjach spółki.

19.10.2021
Raport bieżący 25/2021

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

04.11.2020
Raport bieżący nr 23/2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

04.11.2020
Raport bieżący nr 22/2020 - korekta

Transakcje na akcjach spółki – korekta raportu nr 22 z dnia 26.10.2020

26.10.2020
Raport bieżący nr 22/2020

Transakcje na akcjach spółki.

18.12.2019
Raport bieżący nr 32/2019

Oświadczenie KDPW o rejestracji akcji serii L Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

20.11.2019
Raport bieżący nr 31/2019

Transakcje na akcjach spółki.

18.11.2019
Raport bieżący nr 30/2019

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

01.10.2018
Raport bieżący nr 16/2018 przekazano do kancelarii Publiczna 1.10.2018 r. godz. 16:13

Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie do dnia 28.09.2018 r.

27.09.2018
Raport bieżący nr 15/2018

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

28.08.2018
Raport bieżący nr 14/2018

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

20.12.2017
Raport bieżący nr 19/2017 K przekazano do kancelarii Publiczna 20.12.2017 r. godz. 08:47

Korekta raportu bieżącego 19/2017 Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z Supergrosz Sp. z o.o.

18.12.2017
Raport bieżący nr 19/2017 przekazano do kancelarii Publiczna 18.12.2017 r. godz. 15:06

Zawarcie aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z Supergosz Sp. o.o.

02.11.2017
Raport bieżący nr 18/2017

Transakcje na akcjach spółki.

28.12.2016
Raport bieżący nr 34/2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2016 roku.

28.12.2016
Raport bieżący nr 33/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spóki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. w dniu 28 grudnia 2016 roku.

22.12.2016
Raport bieżący nr 32/2016

Korekta numeru raporu; Rejestracja obligacji serii Y1 Giełdy Parw Majątkowych „Vindexus” S.A.

07.12.2015
Raport bieżący nr 18/2015

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

27.11.2015
Raport bieżący nr 17/2015

Transakcje na akcjach spółki.

27.11.2015
Raport bieżący nr 16/2015

Transakcje na akcjach spółki.

01.08.2014
Raport bieżący nr 21/2014

Zamiana stanu posiadania akcji - zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

28.07.2014
Raport bieżący nr 20/2014

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

16.07.2014
Raport bieżący nr 19/2014

Transakcje na akcjach Spółki.

29.11.2013
Raport bieżący nr 16/2013 korekta

Korekta rb 16/2013 - zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną, przyjęcie obsługi pakietu.

29.11.2013
Raport bieżący nr 15/2013 korekta

Korekta raportu bieżącego 15/2013 - zbycie i nabycie aktywów o znacznej wartości, objęcie obligacji.

29.11.2013
Raport bieżący nr 18/2013

Emisja obligacji serii T1.

28.12.2012
Raport bieżący nr 64/2012

Zmiana stanu posiadania akcji.

29.11.2012
Raport bieżący nr 62/2012 korekta

Korekta rb 62/2012 - treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2012 roku.

15.11.2012
Raport bieżący nr 63/2012

Powołanie osób nadzorujących.

29.12.2011
Raport bieżący nr 82/2011

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

21.12.2011
Raport bieżący nr 81/2011

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

14.12.2011
Raport bieżący nr 80/2011

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

31.12.2010
Raport bieżący nr 75/2010

Informacja od osoby zobowiązanej.

30.12.2010
Raport bieżący nr 74/2010

Rejestracja zamian statutu Spółki.

29.12.2010
Raport bieżący nr 73/2010

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

30.12.2009
Raport bieżący nr 64/2009

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

23.12.2009
Raport bieżący nr 63/2009

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

17.12.2009
Raport bieżący nr 62/2009

Transakcje animatora na akcjach Spółki.

17.12.2008
Raport bieżący nr 2/2008

Ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych serii I w ramach Oferty Publicznej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A.

17.12.2008
Raport bieżący nr 1/2008

Przystąpienie do systemu ESPI.

27.04.2024
Raport roczny 2023

29.11.2023
25.09.2023
Raport za I półrocze 2023 roku

30.05.2023
29.04.2023
Raport roczny 2022

23.11.2022
20.09.2022
Raport za I półrocze 2022 roku

30.05.2022
Raport za I kwartał 2022 roku

30.04.2022
Raport roczny 2021

25.09.2021
Raport za I półrocze 2021 roku

31.05.2021
30.04.2021
Raport roczny 2020

30.09.2020
Raport za I półrocze 2020 roku

04.06.2020
20.04.2020
Raport roczny 2019

22.11.2019
10.09.2019
Raport za I półrocze 2019 roku

30.05.2019
30.04.2019
Raport roczny 2018

20.11.2018
Raport za III kwartał 2018 roku

28.09.2018
Raport za I półrocze 2018 roku

30.05.2018
28.04.2018
Raport roczny 2017

20.11.2017
11.09.2017
Raport za I półrocze 2017 roku

30.05.2017
28.04.2017
Raport roczny 2016

14.11.2016
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr

31.08.2016
Raport za I półrocze 2016 roku

16.05.2016
21.03.2016
Raport roczny 2015

13.11.2015
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr

31.08.2015
Raport za I półrocze 2015 roku

15.05.2015
Raport za I kwartał 2015 roku

30.04.2015
Raport roczny 2014

27.02.2015
Raport za IV kwartał 2014 roku

14.11.2014
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr

29.08.2014
Raport za I półrocze 2014 roku

15.05.2014
Raport za I kwartał 2014 roku

28.04.2014
Raport roczny 2013

28.02.2014
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2013 QS

14.11.2013
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2013 QS

30.08.2013
Raport za I półrocze 2013 roku

15.05.2013
Raport za I kwartał 2013 roku

30.04.2013
Raport roczny 2012

01.03.2013
Raport za IV kwartał 2012 roku - skonsolidowany

14.11.2012
Raport za III kwartał 2012 roku - rozszerzony skonsolidowany

30.08.2012
Raport za I półrocze 2012 roku

15.05.2012
Raport za I kwartał 2012 roku

30.04.2012
Raport roczny 2011 - korekta

30.04.2012
Raport roczny 2011

29.02.2012
Raport za IV kwartał 2011 roku - skonsolidowany

15.11.2011
Raport za III kwartał 2011 roku - skonsolidowany

31.08.2011
Raport za I półrocze 2011 roku - skonsolidowany

16.05.2011
Raport za I kwartał 2011 roku

29.04.2011
Raport roczny 2010

01.03.2011
Raport za IV kwartał 2010 roku

01.03.2011
Raport za IV kwartał 2010 roku korekta

15.11.2010
Raport za III kwartał 2010 roku

31.08.2010
Raport za I półrocze 2010 roku

14.05.2010
Raport za I kwartał 2010 roku

29.04.2010
Raport roczny 2009

01.03.2010
Raport za IV kwartał 2009 roku

01.03.2010
Raport za IV kwartał 2009 roku korekta

16.11.2009
Raport za III kwartał 2009 roku

31.08.2009
Raport za I półrocze 2009 roku

15.05.2009
Raport za I kwartał 2009 roku

24.04.2009
Raport roczny 2008

Oddzwonimy do Ciebie