Historia

2022

Oddanie do użytkowania kolejnych biur - tym razem na ulicy Kordeckiego

2020

Jubileusz 25-lecia istnienia naszej firmy

2019

Stworzenie nowej strony internetowej naszej firmy

2018

Intensywny rozwój firmy - przekazanie do użytku kolejnej siedziby – tym razem przy ul. Grochowskiej 152 w Warszawie

Uruchomienie konta firmy na portalu społecznościowym Facebook

2017

Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o nominalnej wartości ponad 170 mln zł nabytych przez Future NSFIZ

2016

Przyjęcie do obsługi pakietu sekurytyzowanych wierzytelności bankowych o nominalnej wartości blisko pół miliarda zł nabytych przez GPM Vindexus NSFIZ

2014

Debiut spółki na rynku Catalyst

2013

Zawarcie przez spółkę umowy na obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z Future Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz przyjęcie do obsługi pakietu i o nominalnej wartości ponad 136 mln zł nabytych przez Future NSFIZ od jednego z wiodących banków

2012

Wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania wierzytelnościami

2010

Zawarcie umowy z KRD (GPM "Vindexus" S.A. może wpisywać swoich klientów zadłużonych do Biura Informacji Gospodarczej)

Przyjęcie do obsługi od GPM Vindexus NSFIZ pakietu wierzytelności sekurytyzowanych o wartości nominalnej 125 mln zł – kolejny znaczący krok w rozwoju firmy

2009

Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych

2008

Zawarcie przez spółkę umowy dotyczącej obsługi sekurytyzowanych wierzytelności z GPM Vindexus NSFIZ oraz przyjęcie do obsługi od GPM Vindexus NSFIZ pierwszego pakietu wierzytelności sekurytyzowanych

2007

Opracowanie nowego informatycznego systemu zarządzania wierzytelnościami GPM 2007

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (GPM "Vindexus" S.A. jest jedynym właścicielem certyfikatów inwestycyjnych funduszu)

2006

Przychód roczny spółki z działalności operacyjnej po raz pierwszy przekroczył 10 mln zł

2005

Przeniesienie siedziby firmy na ulicę Serocką w Warszawie

2002

Zakup pierwszego większego portfela wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 1,7 mln zł

2001

Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2000

Uruchomienie systemu zarządzania wierzytelnościami GPM 2000

1998

Przekształcenia formy prawnej firmy na spółkę akcyjną Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.

1996

Uzyskanie pierwszego tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego rozpoczęto egzekucję komorniczą

1995

Rozpoczęcie działalności na rynku zarządzania wierzytelnościami. Wysłanie pierwszego pozwu o zapłatę

Oddzwonimy do Ciebie