Słownik

Terminy prawnicze i finansowe są dla Ciebie niejasne? Jeśli tak, bądź pewien, że za chwilę się to zmieni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowaliśmy krótkie i możliwie najprostsze definicje najpotrzebniejszych i najczęściej występujących pojęć.

  Bankowy tytuł egzekucyjny

  Biuro Informacji Gospodarczej

  Cesja

  Dane wrażliwe

  Dług

  Egzekucja komornicza

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  Fundusz Sekurytyzacyjny

  Hipoteka

  Klauzula wykonalności

  Klient zadłużony

  Komornik

  Nakaz zapłaty

  Należność główna

  Odsetki

  Pozew

  Przedawnienie

  Roszczenie

  Serwiser

  Tytuł egzekucyjny

  Tytuł wykonawczy

  Ugoda

  Upadłość konsumencka

  Wierzyciel pierwotny

  Wierzytelność

Oddzwonimy do Ciebie