Władze

Jan Piotr Kuchno - Prezes Zarządu
Jan Piotr Kuchno - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W roku 1999 ukończył w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze spółką GPM „Vindexus” S.A. związany jest od początku jej istnienia.

 • W latach 1995-2002 pełnił funkcję prezesa Zarządu.
 • W latach 2003-2016 był przewodniczym Rady nadzorczej.
 • Od 2016 r. ponownie jest prezesem Zarządu spółki GPM „Vindexus” S.A.
 • Od 2024 r. pełni funkcję dyrektora generalnego spółki GPM „Vindexus” S.A.

W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje członka organów zarządzających oraz nadzorczych w szeregu spółek.

 • Od 2013 do 2022 r. był również członkiem Rady nadzorczej Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Jego wielką pasją jest historia, realizuje ją m.in. prowadząc blog www.ztekiprezesa.pl.

Artur Zdunek - Członek Zarządu
Artur Zdunek - Członek Zarządu

Absolwent administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku ukończył studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, a w 2017 podyplomowe studia na kierunku Controlling personalny. Ze spółką GPM „Vindexus” S.A. związany od 1999 r. Swoją karierę rozpoczął od stanowiska specjalisty w dziale windykacji. Przez kilka lat był kierownikiem tego działu.

 • Od 2006 do 2023 r. był głównym dyrektorem zarządzającym.
 • Od 2019 r. jest członkiem Zarządu spółki.
 • W latach 2010 – 2017 pełnił funkcję prezesa Zarządu w spółce Adimo Egze S.A.
 • Od 2024 r. zastępca dyrektora generalnego ds. operacyjnych GPM „Vindexus” S.A.

Andrzej Jankowski - Członek Zarządu
Andrzej Jankowski - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Genetyki Molekularnej oraz Wydziału Biochemii na Uniwersytecie w Toronto. W 1997 roku ukończył studia licencjackie o specjalizacji: biologia molekularna i genetyka. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora biochemii. Współtwórca start-upu biotechnologicznego, współautor wniosków o dotacje naukowo-rozwojowe, doświadczony menedżer projektów i procesów, używający metodologii Instytutu PMP oraz posiadający doświadczenie kierowania pracą zespołów zdalnych. Z grupą GPM Vindexus związany od 2015 roku, początkowo jako analityk biznesowy.

 • W latach 2016-2022 zajmował stanowisko kierownika Biura nadzoru właścicielskiego.
 • W latach 2015-2022 był członkiem Rady nadzorczej.
 • Od 2022 do 2023 roku był zastępcą dyrektora ds. nadzoru właścicielskiego w Departamencie finansowym.
 • Od 2024 r. jest zastępcą dyrektora generalnego ds. IT, cyfryzacji i nowych technologii.

Piotr Kuchno – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2011 roku złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę Radców Prawnych prowadzoną przez stołeczną OIRP. Od 2006 roku nieprzerwanie zasiada w Radzie Nadzorczej GPM „Vindexus” S.A. Od września 2011 roku jest członkiem zarządu Mebis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Julia Kuchno – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse oraz Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Aktualnie uczęszcza do Szkoły Doktorskiej SGH w ramach programu Ekonomia i finanse w zakresie finanse. Specjalizuje się w wycenach aktywów niepublicznych i posiada doświadczenie analityczne oraz ekonometryczne.

Sławomir Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym. W latach 2000-2002 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Prawa Prywatnego i Gospodarczego TOGATUS Sławomir Trojanowski.

Ryszard Jankowski – Członek Rady Nadzorczej

W 1968 roku ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. W 1980 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zarówno firmami krajowymi, jak i tymi z kapitałem zagranicznym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw oraz stosowaniu innowacyjnych rozwiązań.  

Daniel Dębecki – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny. W 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo i administracja. W roku 2004 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. Przez 8 lat pełnił funkcję syndyka masy upadłości, sprawował funkcję zarówno kuratora, jak i nadzorcy sądowego. Od 2013 roku jest Członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Piotr Zięba – Członek Rady Nadzorczej

Inżynier rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz uczestnik studiów podyplomowych Menedżer Biznesu MBA w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Travis Currit - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Historii University of Washington na kierunku Historia Europy Centralnej - Wschodniej, a także studiów MBA w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Mebis TFI S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w FIZ-BUD sp. z o.o.

Zbigniew Sadecki – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Informatyka oraz studiów podyplomowych Pieniądz i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył zorganizowany przez Stowarzyszenie Syndyków Polskich Zarząd Główny w Krakowie Kurs Syndyków, Nadzorców Sądowych i Zarządców. Przez wiele lat piastował stanowiska dyrektorskie w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. W latach 2010-2022 Prezes Zarządu Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Akcjonariusze Liczba akcji Ilość głosów na WZA % udział w kapitale
Jan Kuchno 3934251 33.63 33.63
Piotr Kuchno 1033500 8.83 8.83
Julia Kuchno 894000 7.64 7.64
AgioFunds TFI S.A. 418584 3.58 3.58
Marta Currit 1200000 10.25 10.26
inni 4219665 36.07 36.06
W sumie
Oddzwonimy do Ciebie