Władze

Jan Piotr Kuchno - Prezes Zarządu
Jan Piotr Kuchno - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W roku 1999 ukończył w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze spółką GPM „Vindexus” S.A. związany jest od początku jej istnienia. W latach 1995-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, natomiast w latach 2003-2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2016 r. ponownie jest Prezesem Zarządu spółki GPM „Vindexus” S.A. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje członka organów zarządzających oraz nadzorczych w szeregu spółek. Obecnie członek rady nadzorczej Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jego wielką pasją jest historia, realizuje ją m.in. prowadząc bloga www.ztekiprezesa.pl

Artur Zdunek - Członek Zarządu
Artur Zdunek - Członek Zarządu

Absolwent administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku ukończył studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, a w 2017 podyplomowe studia na kierunku Controlling personalny. Ze spółką GPM „Vindexus” S.A. związany od 1999 r. Swoją karierę rozpoczął od stanowiska specjalisty w dziale windykacji, przez kilka lat był kierownikiem tego działu. Od 2006 r. jest głównym dyrektorem zarządzającym i jednocześnie od 2019 r. członkiem Zarządu spółki. W latach 2010 – 2017 pełnił także funkcję prezesa Zarządu w spółce Adimo Egze S.A.

Andrzej Jankowski - Członek Zarządu
Andrzej Jankowski - Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Genetyki Molekularnej oraz Wydziału Biochemii na Uniwersytecie w Toronto. W 1997 roku ukończył studia licencjackie o specjalizacji: biologia molekularna i genetyka. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora biochemii. Współtwórca start-upu biotechnologicznego, współautor wniosków o dotacje naukowo-rozwojowe, doświadczony menadżer projektów i procesów, używający metodologii Instytutu PMP oraz posiadający doświadczenie kierowania pracą zespołów zdalnych. Z grupą GPM Vindexus związany od 2015 roku, początkowo jako analityk biznesowy. W latach 2016-2022 zajmował stanowisko kierownika Biura Nadzoru Właścicielskiego. Od 2022 roku Zastępca Dyrektora ds. Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Finansowym. W latach 2015-2022 był Członkiem Rady Nadzorczej.

Piotr Kuchno – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2011 roku złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę Radców Prawnych prowadzoną przez stołeczną OIRP. Od 2006 roku nieprzerwanie zasiada w Radzie Nadzorczej GPM „Vindexus” S.A. Od września 2011 roku jest członkiem zarządu Mebis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Julia Kuchno – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse oraz Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Aktualnie uczęszcza do Szkoły Doktorskiej SGH w ramach programu Ekonomia i finanse w zakresie finanse. Specjalizuje się w wycenach aktywów niepublicznych i posiada doświadczenie analityczne oraz ekonometryczne.

Sławomir Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym. W latach 2000-2002 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Prawa Prywatnego i Gospodarczego TOGATUS Sławomir Trojanowski.

Ryszard Jankowski – Członek Rady Nadzorczej

W 1968 roku ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. W 1980 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zarówno firmami krajowymi, jak i tymi z kapitałem zagranicznym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw oraz stosowaniu innowacyjnych rozwiązań.  

Daniel Dębecki – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny. W 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo i administracja. W roku 2004 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. Przez 8 lat pełnił funkcję syndyka masy upadłości, sprawował funkcję zarówno kuratora, jak i nadzorcy sądowego. Od 2013 roku jest Członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Włodzimierz Tylman – Członek Rady Nadzorczej

W 1976 roku zdobył tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 2016 r. ukończył studia podyplomowe Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od prawie 25 lat jest Prezesem zarządu TWI Taco Sp. z o.o.

Piotr Zięba – Członek Rady Nadzorczej

Inżynier rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz uczestnik studiów podyplomowych Menedżer Biznesu MBA w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

Travis Currit - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Historii University of Washington na kierunku Historia Europy Centralnej - Wschodniej, a także studiów MBA w Collegium Humanum w Szkole Głównej Menedżerskiej. Jest Członkiem Rady Nadzorczej w Mebis TFI S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej w FIZ-BUD sp. z o.o.

Akcjonariusze Liczba akcji Ilość głosów na WZA % udział w kapitale
Jan Kuchno 4031000 34.45 34.45
Piotr Kuchno 1033500 8.83 8.83
Julia Kuchno 300000 2.56 2.56
AgioFunds TFI S.A. 721338 6.17 6.17
inni 5614162 48.00 48.00
W sumie
Oddzwonimy do Ciebie