Klauzula RODO

Klauzula RODO

Treść klauzuli kierowana do osób posiadających zobowiązanie w stosunku do:


Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych w Giełdzie Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. jest osoba dostępna pod adresem (*e-mail) iodo@gpm-vindexus.pl;
3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty z kategorii dostawców usług: IT, księgowych, rachunkowych, bankowych, pocztowych, detektywistycznych, archiwizacyjnych, audytowych;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym dla dochodzenia roszczenia określonym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f Rozporządzenia;
5. przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe w szczególności z kategorii: imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności odzyskiwania należności, nie dłużej niż 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych, nie krócej jednak niż przez przewidziany dla danego roszczenia okres przedawnienia;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. ma Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

GPM Vindexus Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
Future Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
Alfa Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) informujemy, że:
1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mebis TFI S.A. z siedzibą w Grochowska 152/1, 04-329 Warszawa;
2.  inspektorem ochrony danych w Mebis TFI S.A. jest osoba dostępna pod adresem iodo@mebistfi.pl;
3.  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa, jak również podmioty z kategorii dostawców usług: IT, księgowych, rachunkowych, bankowych, pocztowych, detektywistycznych, archiwizacyjnych, audytowych;
4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym dla dochodzenia roszczenia określonym  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i f Rozporządzenia;
5.  przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe w szczególności z kategorii: imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL;
6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności odzyskiwania należności, nie dłużej niż 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych, nie krócej jednak niż przez przewidziany dla danego roszczenia  okres przedawnienia;
7.  posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.  ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Treść klauzuli kierowana do osób kontaktujących się z firmą telefonicznie:


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Rozporządzenie”) informujmy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przez system nagrywania rozmów telefonicznych jest GPM „Vindexus” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2;
2. inspektorem ochrony danych w Giełdzie Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. jest osoba dostępna pod adresem (*e-mail) iodo@gpm-vindexus.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.:
- weryfikacja tożsamości oraz obsługi Pani/Pana próśb i zapytań, polegającym na ich przyjmowaniu i rozpatrywaniu,
- dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- zapewnienie  bezpieczeństwa pracowników, ochrony  mienia oraz dobrego imienia Administratora danych osobowych,
- badanie jakości przeprowadzanych rozmów przez naszych pracowników, polegające na dokonywaniu kontroli czy podejmowaniu przez nas czynności wykonywane są  prawidłowo,
- obrona przed roszczeniami, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;
4. jednocześnie informujemy, że:
- podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem Administratora. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody,
- dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres niezbędny do  zabezpieczenia  informacji  na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym czasie zostaną usunięte,
- przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Oddzwonimy do Ciebie