Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Z dniem 7 kwietnia 2011 roku Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. oraz fundusz GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty utworzyły Grupę Kapitałową Vindexus. Od 11 września 2012 roku Grupa Giełda Praw Majątkowych Vindexus powiększyła się o jednostkę zależną Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zaś od 1 czerwca 2017 roku Grupa powiększyła się o jednostkę zależną Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Schemat struktury Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus


Oddzwonimy do Ciebie