Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Z dniem 7 kwietnia 2011 roku Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. oraz fundusz GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty utworzyły Grupę Kapitałową Vindexus. Od 11 września 2012 roku Grupa Giełda Praw Majątkowych Vindexus powiększyła się o jednostkę zależną Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zaś od 1 czerwca 2017 roku Grupa powiększyła się o jednostkę zależną Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, zgodnie z którymi począwszy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej dotychczasowe „niestandardowe fundusze sekurytyzacyjne” mają obowiązek używać w nazwie zwrotu „niestandardowe fundusze wierzytelności”, wskazujemy, że nastąpiła zmiana nazw obsługiwanych przez Giełdę Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. funduszy.

Stara nazwaNowa nazwa
Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alfa Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Future Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności
GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GPM Vindexus Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności

Schemat struktury Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus


Oddzwonimy do Ciebie