Program UE

Program UEFirma uczestniczy w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Działania 8.2 Wspieranie
wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

INTEGRACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH ZARZĄDZANIA
WIERZYTELNOŚCIAMI ORAZ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
GPM ,,VINDEXUS" S.A. I JEGO PARTNERÓW"

Okres realizacji: 02.11.2011 - 30.04.2012

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Oddzwonimy do Ciebie