Najczęściej zadawane pytania

  Dlaczego warto współpracować z firmą windykacyjną?

Rzetelna współpraca z firmą windykacyjną pozwala klientowi zadłużonemu na uniknięcie dodatkowych kosztów postępowania sądowego i komorniczego, a także kłopotów związanych z pojawieniem się danych klienta zadłużonego w rejestrze dłużników. Zobowiązanie można rozłożyć na raty, które nie pogorszą sytuacji klienta zadłużonego.

  Jak to się stało, że mam dług wobec GPM „Vindexus” S.A.?

Zgodnie z art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego istnieje możliwość przeniesienia wierzytelności na rzecz innego podmiotu na podstawie umowy przelewu. Tym samym na nowego wierzyciela przechodzą wszelkie prawa, w tym roszczenie o odsetki oraz zabezpieczenia, jakie miał zbywca wierzytelności. Jeśli otrzymacie Państwo wezwanie do zapłaty od spółki GPM „Vindexus” S.A. oznacza to, że Państwa wierzycielem jest obecnie firma windykacyjna.

  Czy powinienem podawać swoje dane osobowe podczas rozmowy z przedstawicielem GPM „Vindexus” S.A.?

Tak. Na podstawie Państwa danych osobowych pracownik GPM „Vindexus” S.A. może upewnić się, czy faktycznie rozmawia z osobą, której sprawa dotyczy. Prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL a także numeru Klienta, który widnieje na otrzymanej korespondencji. Administrujemy Państwa danymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) i na tej podstawie są one chronione. Nie zostaną one przez Spółkę wykorzystane dla celów marketingowych ani przetworzone w taki sposób, by było to niezgodne z ustawą.

  Jak należy uregulować zobowiązanie i na jakiej podstawie jest ono wyliczane?

Odpowiedni numer konta wraz z kwotą, którą należy uiścić, jest wskazany w otrzymanej przez Państwa korespondencji, a także widnieje na naszej strony internetowej. Aby dowiedzieć się, jaka jest podstawa zobowiązania, jak została wyliczona kwota zadłużenia oraz w celu wyjaśnienia wszystkich innych wątpliwości, należy skontaktować się z GPM "Vindexus" S.A.

  Jakie są skutki nieuregulowania zobowiązania?

Nieuregulowane zobowiązania, a także brak kontaktu z GPM „Vindexus” S.A., spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla klienta zadłużonego. W interesie spółki oraz klienta zadłużonego jest polubowne rozwiązanie sprawy.

  Na czym polega windykacja polubowna?

Windykacja polubowna polega na zawarciu ugody co do wysokości i sposobu spłaty zadłużenia pomiędzy wierzycielem, a klientem zadłużonym, bez ingerencji organów takich jak sąd czy komornik, a więc bez konieczności prowadzenia przymusowej egzekucji z majątku klienta zadłużonego.

  Jak powstają koszty postępowania sądowego i egzekucji komorniczej?

Sposób powstania i wysokość zarówno kosztów sądowych, jak i egzekucyjnych, regulują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Koszty te na rzecz wierzyciela od klienta zadłużonego – zasądza sąd albo komornik. Wszystkie wskazane wyżej koszty są sumowane i w całości obciążają klienta zadłużonego. W związku z tym, zadłużenie na skutek braku współpracy może znacząco wzrosnąć.

  Na jakiej podstawie moje dane zostały umieszczone w rejestrze dłużników?

Wpisanie danych klienta zadłużonego do Krajowego Rejestru Długów jest możliwe na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 nr 81 poz. 530).

  Czym skutkuje umieszczenie moich danych w rejestrze dłużników?

Wpisanie danych klienta zadłużonego do Krajowego Rejestru Długów lub innego Biura Informacji Gospodarczej jest rodzajem ostrzeżenia przed nierzetelnym klientem dla innych podmiotów, w szczególności banków, operatorów telekomunikacyjnych. Umieszczenie informacji o Państwa zobowiązaniach w Krajowym Rejestrze Długów skutkuje ograniczeniem możliwości swobodnego funkcjonowania na rynku konsumenckim lub prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Banki, firmy leasingowe i pośrednictwa finansowego, operatorzy telefonii, telewizje kablowe i wiele innych firm mogą w takim przypadku odmówić współpracy albo zaoferować ją na gorszych warunkach.

  Gdzie mogę sprawdzić numery kont bankowych ?

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, podajemy niezbędne numery kont bankowych:

GPM Vindexus S.A.
Nr. Rachunku: 97 2160 0003 2000 1615 6830 0001
Toyota Bank Polska S.A.

Nr. Rachunku: 33 1020 1042 0000 8102 0189 7842
PKO Bank Polski S.A.

Nr. Rachunku: 46 1050 1025 1000 0005 0116 8579
ING Bank Śląski S.A.

Future NFIZW
Nr. Rachunku: 47 1750 0009 0000 0000 2127 7266
BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.)

GPM Vindexus NFIZW
Nr. Rachunku: 03 1750 0009 0000 0000 0908 7389
BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.)

ALFA NFIZW
Nr. Rachunku: 21 1750 0009 0000 0000 2105 4925
BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.)

  Czym są odsetki i jak mogę je obliczyć

Odsetki to koszt naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi. Jest wiele różnych rodzajów odsetek. Poniżej zamieszczamy linki do kalkulatorów, które pozwolą obliczyć te najczęściej występujące. Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie Kalkulator odsetek własnych/umownych Kalkulator odsetek maksymalnych

Oddzwonimy do Ciebie