Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w formularzu, przez Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celu identyfikacji płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informujemy, iż:

1.    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. z siedzibą w Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa;
2.    inspektorem ochrony danych w Giełdzie Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. jest Michał Zinowski dostępny pod adresem (*e-mail) iodo@gpm-vindexus.pl;
3.    odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty z kategorii dostawców usług: IT, księgowych, rachunkowych, bankowych, pocztowych, detektywistycznych, archiwizacyjnych, audytowych;
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu identyfikacji płatności dokonywanych za pośrednictwem serwisu Przelewy24;
5.    przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe zwykłe w szczególności z kategorii: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru sprawy;
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności odzyskiwania należności, nie dłużej niż 5 lat od ostatniej czynności wykonanej na danych, nie krócej jednak niż przez przewidziany dla danego roszczenia okres przedawnienia;
7.    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8.    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Oddzwonimy do Ciebie