Początek spotkań z inwestorami

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. zaczyna dziś spotkania z inwestorami zainteresowanymi zakupem akcji w ramach pierwszej oferty publicznej.

Debiut na GPW jest planowany w styczniu.

Vindexus od 13 lat zajmuje się wierzytelnościami – głównie ich skupowaniem i odzyskiwaniem na własny rachunek.

- Pakiety wierzytelności od banków czy firm udaje nam się zwykle kupić za kilkanaście procent ich wartości nominalnej – mówi Jerzy Kulesza, prezes Vindexusa. Podkreśla, że ta działalność spółki nie jest wrażliwa na wahania koniunktury. Vindexus kupuje też wierzytelności gospodarcze, a nawet likwidowane firmy (np. TUiR Polisa w 2005 r.) oraz prowadzi Niestandaryzowany Sekuratyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Na ten rok zarząd planuje 17,7 mln zł przychodów ze sprzedaży netto (wobec 11,4 mln w zeszłym roku) i około 5,9 mln zł zysku (niemal 3 mln zł).

Środki z emisji (21,3 mln zł) umożliwią zakup kolejnych wierzytelności. – Część środków z emisji może zostać też wykorzystana na obsługę wierzytelności, np. koszty wpisów sądowych, które i tak potem dopisujemy do długu – mówi Kulesza.

Walory mają kosztować maksymalnie 9 zł. – Warunki nie sprzyjają debiutom na GPW, ale zdecydowaliśmy się na ofertę ze względu na duży potencjał spółki – mówi Dariusz Waleruk, szef działu obsługi klientów instytucjonalnych w DM IDMSA, oferującego akcje.

Vindexus chce sprzedać 2 mln akcji w transzy instytucjonalnej i 0,5 mln w otwartej. Book building odbędzie się od 12 do 16 grudnia, a zapisy na akcje potrwają od 18 do 22 grudnia.

Źródło: Parkiet, 2008-12-10

Oddzwonimy do Ciebie