2014*
2015* 2016*
2017*
   Rentowność EBIT w %
27,16   40,02   35,64   36,88  
   Rentowność EBITDA w %
27,45   40,34   35,95   37,20  
   Rentowność netto w % 17,91   31,56   28,59   28,95  
   ROE w % 8,37   13,83   12,56   12,22  
   ROA w % 5,54   10,01   9,22   8,11  
   Zadłużenie ogólne w % 31,73   21,63   29,93   35,81  
   Zadłużenie kapitału własnego w % 46,70   27,76   42,92   56,07  
   Zysk/akcję 0,81   1,43   1,44   1,63  
   Wartość księgowa/akcję 10,00   10,89   11,98   14,69  
   P/E 5,30   4,15   5,02   5,20  
   P/BV 0,43   0,54   0,60   0,58  
   Cena akcji na koniec okresu w zł
4,29   5,93   7,24   9,44  
 
* Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus
Sposób ustalenia wskaźników