Spółka notowana na GPW

                  logo GPW


Udany debiut GPM „Vindexus” S.A.


Prawa do akcji spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A., debiutujące dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrosły na otwarciu o 8,3 proc. - do 6,50 zł za walor. To trzeci debiut na GPW w tym roku.

Cena emisyjna została ustalona na 6 zł za akcję. Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła ponad 1,75 mln zł. Oferującym akcje był Dom Maklerski IDMSA.

Spółka zaoferowała inwestorom łącznie 2,5 mln akcji. 248 331 zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych, natomiast 43 607 przez inwestorów indywidualnych.

- To bardzo istotny dzień dla GPM Vindexus. Status spółki publicznej nakłada na nas nowe i ważne obowiązki, ale również jeszcze bardziej podnosi naszą wiarygodność wobec partnerów i kontrahentów – mówi Jerzy Kulesza, prezes zarządu GPM „Vindexus” S.A.

Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. działa na rynku wierzytelności od ponad 13 lat. Szeroka gama świadczonych przez Spółkę usług obejmuje obrót wierzytelnościami i prawami majątkowymi, windykację na zlecenie, pośrednictwo finansowe, jest serwiserem funduszu sekurytyzacyjnego. Od wielu lat GPM „Vindexus” S.A. specjalizuje się w zakupie całych pakietów wymagalnych i bezspornych wierzytelności oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Środki pozyskane z oferty zostaną przeznaczonena zakup nowych pakietów wierzytelności.

- Obecna sytuacja gospodarcza sprawia, iż na rynku pojawia się coraz więcej pakietów wierzytelności i równocześnie maleją ich ceny. Używając porównania, można powiedzieć, iż czas spowolnienia gospodarczego jest dla nas czasem siewu – jestem przekonany, iż dzisiejsze inwestycje w pakiety wierzytelności przyniosą w relatywnie niedługim czasie wysoką stopę zwrotu – dodaje Prezes Jerzy Kulesza.

(w tys. zł)

2005
2006
2007
2008 P
Przychody ze sprzedaży netto
5 545
6 242
11 431
17 705

Zysk z działalności operacyjnej

1 792
2 248
4 239
8 070

Zysk netto

1 281
1 666
2 997
5 893


Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Mazur
Agencja Support Sp. z o.o.
tel. 0600 808 665
e-mail: paulina@agencjasupport.pl

DrukujOddzwonimy do Ciebie