Konferencja Izby Polska-Azja - O windykacji dla przedsiębiorców

O windykacji dla przedsiębiorców

Problemy związane z windykacją należności od kontrahentów były tematem prezentacji GPM Vindexus na konferencji Izby Polska-Azja.Spotkanie odbyło się 22 marca br. w Warszawie ipołączone było za szkoleniem dla przedsiębiorców.Oferta instytucji i rynku finansowego dla przedsiębiorstw i przedsiębiorców –tak brzmiało motto konferencji. W spotkaniu  uczestniczyły firmy z  udziałem  kapitału  chińskiego, wietnamskiego czy koreańskiego, zainteresowane współpracą z Polską.Udział GPM Vindexus miał charakter gościnny, obok m.in.BGK czy KUKE.


Polscy przedsiębiorcy szukając nowych możliwości rozwoju, napotykają niestety nierzetelnych kontrahentów –mówi mec. Dariusz Derbich, Dyrektor ds.prawnych GPM Vindexus, autor prezentacji.Brak płatności za zrealizowaną umowę często jest przyczyną utraty płynności finansowej, a nawet może skutkować upadłością przedsiębiorcy. Celem uniknięcia takich sytuacji konieczne jest rzetelne rozeznanie się w sytuacji majątkowej partnera biznesowego,należyte sformułowanie umowy oraz monitorowanie wypłacalności kontrahenta w trakcie realizacji umów.Ubezpieczenie transakcji handlowych nie zawsze jest możliwe. A mając na uwadze znaczną skalę zarówno opóźnień w zapłacie kwoty transakcyjnej,jak i całkowitego braku realizacji umówionej płatności,przedsiębiorcy powinni rozważyć skorzystać z usług podmiotów profesjonalnie działających na rynku wierzytelności. Ten profesjonalizm bowiem pozwoli zminimalizować czas i koszty dochodzenia zaległej należności jaki znacząco zwiększy prawdopodobieństwo wyegzekwowania uzgodnionej kwoty.

W wystąpieniu przygotowanym przez GPM Vindexus, oprócz typowej prezentacji spółki i jej działalności,zwracaliśmy także uwagę na problemy związane z odzyskiwaniem należności powstałych  ze  stosunków  umownych  zawartych  przez  podmioty  z  różnych  krajów (komplikacje z  jurysdykcją,  różne  porządki  prawne,  różne  instytucje  odpowiedzialne  za przymusowe odzyskiwanie wierzytelności).

Udział w tego rodzaju spotkaniach jest ważny z punktu widzenia rozwoju firmy, i to zarówno w tej bliższej, jak i dalszej perspektywie –mówi mec. Agnieszka Komoszka, Dyrektor ds. handlowych  GPM  Vindexus. W  bliższej,  ponieważ  pozyskanie  kontrahentów  z  nowych obszarów rynku zwiększa dywersyfikację naszego portfela wierzytelności. A w tej chwili jest on  w  dużej  mierze  zdominowany przez  wierzytelności  bankowe  i  telekomunikacyjne. Natomiast w dalszej perspektywie rozwoju firmy, nawiązanie kontaktów z podmiotami, których działalność wykracza poza granice naszego kraju,może mieć duże znaczenie–dodaje Agnieszka Komoszka.

Izba  Przemysłowo  Handlowa  Polska-Azja powstała  w  kwietniu  2016  roku  z  inicjatywy polskich  przedsiębiorców.  Jej  misją  jest  efektywne  kojarzenie  popytu  i  podaży  dzięki tworzeniu warunków dla rozwoju działalności inwestycyjnej na rynkach wschodnich. Izba skupia zarówno małe firmy, jak i spółki akcyjne zainteresowane rozwojem we współpracy z zagranicznymi  partnerami  biznesowymi,  poszerzeniem  swojej  sieci kontaktów  oraz dostępem do najświeższych informacji dotyczących istotnych wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na świecie.Warszawa, dnia 26 marca 2018 r nt aktów oraz dostępem do najświeższych informacji dotyczących istotnych wydarzeń zarówno w Polsce, jak i na świecie. Warszawa, dnia 26 marca 2018 roku.

Drukuj

Oddzwonimy do Ciebie