GPM Vindexus SA obsłuży wierzytelności Citi Banku Handlowego

Notowana na parkiecie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. przyjęła do obsługi pakiet wierzytelności Citi Banku Handlowego o wartości nominalnej 125 mln zł.

Obsługę pakietu zlecił spółce Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GPM Vindexus, który nabył od Citi Banku Handlowego wierzytelności z tytułu umów kredytowych. Łączna wartość wierzytelności sięga 125 mln zł. Niezależnie od prowadzonej windykacji własnych wierzytelności spółka GPM Vindexus obsługuje obecnie sekurytyzowane wierzytelności o łącznej wartości 330 mln zł.

Drukuj
Oddzwonimy do Ciebie