GPM Vindexus SA: giełdowe plany spółki zaakceptowane

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I. Debiut Spółki na GPW może nastąpić jeszcze w tym roku. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.

Drukuj

Oddzwonimy do Ciebie