Dnia 24 września 2008 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.