Władze

Jan Piotr Kuchno - Prezes Zarządu
Jan Piotr Kuchno - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W roku 1999 ukończył w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej. Ze spółką GPM „Vindexus” S.A. związany jest od początku jej istnienia. W latach 1995-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, natomiast w latach 2003-2016 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od 2016 r. ponownie jest Prezesem Zarządu spółki GPM „Vindexus” S.A. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił funkcje członka organów zarządzających oraz nadzorczych w szeregu spółek. Obecnie członek rady nadzorczej Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum. Jego wielką pasją jest historia, realizuje ją m.in. prowadząc bloga www.ztekiprezesa.pl

Artur Zdunek - Członek Zarządu
Artur Zdunek - Członek Zarządu

Absolwent administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku ukończył studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, a w 2017 podyplomowe studia na kierunku Controlling personalny. Ze spółką GPM „Vindexus” S.A. związany od 1999 r. Swoją karierę rozpoczął od stanowiska specjalisty w dziale windykacji, przez kilka lat był kierownikiem tego działu. Od 2006 r. jest głównym dyrektorem zarządzającym i jednocześnie od 2008 r. prokurentem spółki. W latach 2010 – 2017 pełnił także funkcję prezesa Zarządu w spółce Adimo Egze S.A.

Piotr Kuchno – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2011 roku złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę Radców Prawnych prowadzoną przez stołeczną OIRP. Od 2006 roku nieprzerwanie zasiada w Radzie Nadzorczej GPM „Vindexus” S.A. Od września 2011 roku jest członkiem zarządu Mebis Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Julia Kuchno – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse oraz Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Aktualnie uczęszcza do Szkoły Doktorskiej SGH w ramach programu Ekonomia i finanse w zakresie finanse. Specjalizuje się w wycenach aktywów niepublicznych i posiada doświadczenie analityczne oraz ekonometryczne.

Sławomir Trojanowski – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym. W latach 2000-2002 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2006 roku prowadzi własną Kancelarię Prawa Prywatnego i Gospodarczego TOGATUS Sławomir Trojanowski.

Ryszard Jankowski – Członek Rady Nadzorczej

W 1968 roku ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. W 1980 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zarówno firmami krajowymi, jak i tymi z kapitałem zagranicznym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw oraz stosowaniu innowacyjnych rozwiązań.  

Lech Fronckiel – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. W 1978 r. otrzymał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Ekonomika i Organizacja Produkcji. W 1979 r. ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne SGPiS. W 1979 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy), zaś w 1980 r. odbył staż w zakresie controllingu w LVM – Versicherungen Muenster (Niemcy). Od wielu lat zasiada w Radzie Nadzorczej GPM „Vindexus” S.A.

Daniel Dębecki – Członek Rady Nadzorczej

Radca Prawny. W 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo i administracja. W roku 2004 ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu. Przez 8 lat pełnił funkcję syndyka masy upadłości, sprawował funkcję zarówno kuratora, jak i nadzorcy sądowego. Od 2013 roku jest Członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Andrzej Jankowski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Toronto (Kanada). W latach 1997-2003 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Biochemii na Uniwersytecie Toronto i uzyskał tytuł doktora biochemii. Do 2006 roku był wykładowcą na Ryerson University w Toronto. W latach 2007-2013 zajmował stanowisko menadżera projektów i procesów w firmie ObjectNova Inc. W latach 2011-2012 był zatrudniony jako Vice-President Communications w Instytucie Zarządzania Projektami oddział w Mississauga. Od kilku lat związany ze spółką GPM „Vindexus” S.A., w której sprawuje funkcję analityka biznesowego.

Piotr Schramm – Członek Rady Nadzorczej

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe przy Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego. Jest ekspertem prawa międzynarodowego. Specjalizuje się m.in. w obsłudze prawnej dużego biznesu o wysokim stopniu skomplikowania, doradztwie strategicznym dla Zarządów i Rad Nadzorczych, transakcjach fuzji i przejęć, procesach restrukturyzacyjnych, negocjacyjnych oraz obsłudze zagadnień i procesów specjalnych. Jest również autorem wielu komentarzy dla zagadnień i wątków prawnych, w tym prezentowanych w polskich mediach telewizyjnych i radiowych oraz publikowanych m.in. na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", "Rzeczpospolitej", magazynu "FORBES", "Rynku Kapitałowego" oraz wielu innych.

Włodzimierz Tylman – Członek Rady Nadzorczej

W 1976 roku zdobył tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 2016 r. ukończył studia podyplomowe Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od prawie 25 lat jest Prezesem zarządu TWI Taco Sp. z o.o.

Akcjonariusze Liczba akcji Ilość głosów na WZA % udział w kapitale
Jan Kuchno 4619000 39.55 39.55
Piotr Kuchno 1033500 8.85 8.85
AgioFunds TFI S.A. 2114641 18.10 18.10
Marta Currit 200000 1.71 1.71
inni 3712859 31.79 31.79
W sumie
Oddzwonimy do Ciebie