Grupa Kapitałowa

Grupa Kapitałowa

Z dniem 7 kwietnia 2011 roku Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. oraz fundusz GPM „Vindexus” Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty utworzyły Grupę Kapitałową Vindexus. Od 11 września 2012 roku Grupa Giełda Praw Majątkowych „Vindexus”powiększyła się o jednostkę zależną Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zaś od 1 czerwca 2017 roku Grupa poszerzyła się o jednostkę zależną Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.


Schemat struktury Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus

Grupa Kapitałowa

Oddzwonimy do Ciebie