Rynek wierzytelności w Polsce jest zróżnicowany. Działają na nim zarówno podmioty obsługujące niewielką ilością wierzytelności, jak również duże przedsiębiorstwa posiadające warunki do jednoczesnej obsługi tysięcy spraw.
 

 

Do 2005 roku rynek wierzytelności opierał się przede wszystkim na windykacji należności w systemie inkaso. Firmy windykacyjne zajmowały się głównie egzekwowaniem zobowiązań na zlecenie.

Odpowiednie zmiany regulacyjne oraz napływ znacznego kapitału spowodowały dynamiczny rozwój rynku wierzytelności. Firmy windykacyjne zaczęły masowo nabywać portfele wierzytelności, celem późniejszej ich windykacji na własny rachunek. Istotną rolę odegrał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2005 roku (sygn. akt OPS 2/2005), potwierdzający brak konieczności uzyskania zgody dłużnika na przekazanie danych osobowych w przypadku cesji wierzytelności.

W 2004 roku weszła w życie ustawa o funduszach inwestycyjnych, która przewidywała możliwość tworzenia funduszy sekrytyzacyjnych – funduszy inwestujących w wierzytelności. Wprowadzenie funduszy sekurytyzacyjnych otworzyło rynek wierzytelności dla inwestorów finansowych a tym samym spowodowało napływ kapitału oraz dalszy wzrost rynku.

Obecnie w Polsce wystawianych jest na sprzedaż kilkaset portfeli wierzytelności rocznie. Największy udział mają portfele bankowe, które stanowią około 80 procent wszystkich pakietów. Wartość portfela osiąga nawet kilkaset milionów złotych. Dla porównania wartość portfeli niebankowych, a więc pochodzących od wierzycieli z innych branż - głównie telekomunikacyjnych, wynosi zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych.

Podmioty obecne na rynku wierzytelności oferują także inne usługi, choć na znacznie mniejszą skalę. Jest to np. pomoc prawna przy egzekucji długu, doradztwo finansowe, factoring czy pieczęć prewencyjna.

Warto również wspomnieć o innowacjach, które przyspieszają i upraszczają procedurę odzyskiwania należności. Jedną z nich jest instytucja e-sądu, która pozwala kierować pozwy do sądu za pośrednictwem Internetu. Podobne rozwiązania zastosowano w postępowaniu egzekucyjnym (e-komornik).