Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Kilkunastoletnia działalność pozwoliła nam na zdobycie bogatego doświadczenia oraz na wypracowanie odpowiednich zasad działania. Mimo rosnącej konkurencji, utrzymujemy silną pozycję na rynku oraz osiągamy dobre wyniki finansowe.
 
Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie.Do naszej działalności podchodzimy innowacyjnie, adaptując najnowsze rozwiązania prawne i organizacyjne.
 
Naszym celem jest podnoszenie standardów świadczonych usług. Chcemy być transparentnym i wiarygodnym partnerem.
 
Gwarantujemy naszym dłużnikom przejrzystość i rzetelność podejmowanych działań. Zależy nam na polubownym zakończeniu postępowania.
 
Dążymy do wypracowania długoterminowych zysków. Nadrzędnym celem jest budowanie wartości firmy.