Z dniem 7 kwietnia 2011 roku Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. oraz fundusz GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty tworzą Grupę Kapitałową Vindexus, od 11 września 2012 roku Grupa Giełda Praw Majątkowych Vindexus powiększyła się o jednostkę zależną Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zaś od 1 czerwca 2017 roku Grupa powiększyła się o jednostkę zależną Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
 
                      
Schemat struktury Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych Vindexus

 
Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Data utworzenia: 1995 rok
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Pozycja w rejestrze: KRS 57576
Zarząd: Jan Kuchno – Prezes Zarządu
Przedmiot działalności: obrót wierzytelnościami oraz świadczenie usług windykacyjnych
 
GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Forma prawna: niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty
Data utworzenia: 31 stycznia 2007 roku
Organ rejestrowy: Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
Pozycja w rejestrze: RFI 312
Zarząd: zarząd sprawuje MEBIS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przedmiot działalności: lokowanie środków pieniężnych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe
Posiadane certyfikaty: 100%
 
Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Forma prawna: niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty
Data utworzenia: 19 lipca 2011 roku
Organ rejestrowy: Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
Pozycja w rejestrze: RFI 671
Zarząd: zarząd sprawuje MEBIS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przedmiot działalności: lokowanie środków pieniężnych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe
Posiadane certyfikaty: 100%
 
Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Forma prawna: niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty
Data utworzenia: 18 stycznia 2013 roku
Organ rejestrowy: Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych
Pozycja w rejestrze: RFI 832
Zarząd: zarząd sprawuje MEBIS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przedmiot działalności: lokowanie środków pieniężnych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych w wierzytelności, papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe
Posiadane certyfikaty: 100%