2018-11-20 - Publikacja raportu skonsolidowanego za III kwartał 2018 roku

2018-09-28 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I półrocze 2018 roku

2018-05-30 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I kwartał 2018 roku

2018-04-28 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2017

2017-11-20 - Publikacja raportu skonsolidowanego za III kwartał 2017 roku

2017-09-11 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I półrocze 2017 roku

2017-05-30 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I kwartał 2017 roku

2017-04-28 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2016

2016-11-14 - Publikacja raportu skonsolidowanego za III kwartał 2016 roku

2016-08-31 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I półrocze 2016 roku

2016-06-29 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 10.00)

2016-05-16 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I kwartał 2016 roku

2016-03-21 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2015

2015-11-13 - Publikacja raportu skonsolidowanego za III kwartał 2015 roku

2015-08-31 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I półrocze 2015 roku

2015-06-29 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 10.00)

2015-05-15 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I kwartał 2015 roku

2015-04-30 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2014

2015-02-27 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za IV kwartał 2014 roku

2014-11-14 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za III kwartał 2014 roku

2014-08-29 - Publikacja raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2014 roku

2014-06-16 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 11.00)

2014-05-15 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I kwartał 2014 roku

2014-04-28 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2013

2014-02-28 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za IV kwartał 2013 roku

2013-11-14 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za III kwartał 2013 roku

2013-08-30 - Publikacja raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2013 roku

2013-06-27 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 11.00)

2013-05-15 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za I kwartał 2013 roku

2013-04-30 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2012

2013-03-01 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za IV kwartał 2012 roku

2012-11-14 - Publikacja raportu rozszerzonego skonsolidowanego za III kwartał 2012 roku

2012-11-14 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 14.00)

2012-08-30 - Publikacja raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2012 roku

2012-06-28 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 10.00)

2012-05-15 - Publikacja raportu skonsolidowanego za I kwartał 2012 roku

2012-04-30 - Publikacja raportu rocznego skonsolidowanego za rok 2011

2012-02-29 - Publikacja raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2011 roku

2011-11-15 - Publikacja raportu skonsolidowanego za III kwartał 2011 roku

2011-08-31 - Publikacja raportu okresowego skonsolidowanego za I półrocze 2011 roku

2011-06-28 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 10.00)

2011-05-16 - Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku

2011-04-29 - Publikacja raportu rocznego za rok 2010

2011-03-01 - Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku

2010-12-22 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 10.00)

2010-11-15 - Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku

2010-08-31 - Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2010 roku

2010-06-29 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 13.00)

2010-05-14 - Publikacja raportu za I kwartał 2010 roku

2010-04-30 - Publikacja raportu rocznego za rok 2009

2010-03-01 - Publikacja raportu za IV kwartał 2009 roku

2009-11-16 - Publikacja raportu za III kwartał 2009 roku

2009-08-31 - Publikacja raportu okresowego za I półrocze 2009 roku

2009-06-16 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (godz. 11.00)

2009-05-16 - Publikacja raportu za I kwartał 2009 roku

2009-04-30 - Publikacja raportu rocznego za rok 2008

2009-03-23 - Debiut na GPW

2009-03-12 - Przydział akcji oferowanych

2008-12-18 do 2009-03-09 - Przyjmowanie zapisów na akcje

2008-12-12 do 2008-12-16 (do godz. 14.00) - Book-building

2008-12-04 - Publikacja prospektu emisyjnego