Giełda Praw Majątkowych „Vindexus" S.A. oferuje kompleksowe usługi, na które składają się zarówno zlecenia stałe jak i jednorazowe. Postępujemy według określonych procedur, które pozwalają nam egzekwować Państwa należności szybko i efektywnie. Działamy według następującego schematu:
 
Etapy postępowania:
 
Etapy postępowania
 
Oferujemy obsługę wierzytelności spełniających określone kryteria formalno-prawne:
 • Wierzytelności muszą przysługiwać tylko i wyłącznie pierwotnemu wierzycielowi
 • Ich istnienie, wysokość oraz wymagalność muszą być bezsporne
 • Wierzytelności nie mogą być obciążone prawami osób trzecich
 • Nie może istnieć ograniczenie lub zakaz zbywania wierzytelności
 • Brak prawa potrącenia po stronie dłużnika.
Gwarantujemy jakość i wysoki standard usług. Nie pobieramy opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja od wyegzekwowanych kwot.

Współpracując z GPM Vindexus SA zyskujecie Państwo pewność wykonania usługi na najwyższym poziomie. Gwarantujemy Państwu:
 • Szybkie i efektywne przeprowadzenie działań egzekucyjnych w oparciu o najnowsze rozwiązania prawne i wieloletnie doświadczenie w postępowaniu z dłużnikami
 • Wysoki poziom merytoryczny oraz skuteczność działań podejmowanych przez naszych pracowników
 • Minimalizację kosztów związanych z obsługą powierzonych nam wierzytelności
 • Brak konieczności osobistego zaangażowania w procedury windykacyjne
 • Oszczędność kosztów potrzebnych do utrzymywania wewnętrznych działów windykacji
 • Oszczędność czasu potrzebnego do prowadzenia działań windykacyjnych.