W styczniu 2011 roku Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” SA uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami (art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych) i obecnie może zarządzać wierzytelnościami różnych funduszy sekurytyzacyjnych.