List Prezesa Zarządu

Opinia i raport GK GPM Vindexus

Opinia i raport GPM Vindexus

Oświadczenia zarządu

Raport roczny jednostkowy GPM Vindexus SA 2015

Raport roczny skonsolidowany GK Vindexus 2015