List Prezesa Zarządu

Opinia GK GPM Vindexus

Opinia GPM Vindexus

Oświadczenia zarządu

Raport roczny jednostkowy GPM Vindexus SA 2013

Raport skonsolidowany GK Vindexus 2013

Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego