List Prezesa Zarządu

Opinia GK GPM Vindexus

Opinia GPM Vindexus

Oświadczenie o rzetelności sprawozdania jednostkowego

Oświadczenie o rzetelności sprawozdania skonsolidowanego

Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta sprawozdania jednostkowego

Oświadczenie o wyborze biegłego rewidenta sprawozdania skonsolidowanego

Raport GK GPM Vindexus

Raport GPM Vindexus

Sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej

Sprawozdanie finansowe jednostkowe

Sprawozdanie jednostkowe

Sprawozdanie skonsolidowane