Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych „Vindexus” S.A. dokonał przydziału akcji serii I.

Inwestorzy objęli 291 938 akcji po cenie 6 zł za walor. Wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 1 751 628 zł. Ogółem Spółka zamierza wprowadzić do obrotu 10 591 938 akcji.

GPM Vindexus S.A. zaoferował inwestorom łącznie 2,5 mln akcji. 248 331 zostało objętych przez inwestorów instytucjonalnych, natomiast 43 607 przez inwestorów indywidualnych.