Dnia 8 listopada 2007 roku do Komisji Nadzoru Finansowego został złożony Prospekt Emisyjny Giełdy Praw Majątkowych „Vindexus" S.A. sporządzony w związku z publiczna ofertą akcji Spółki.