Dnia 4 grudnia 2008 roku opublikowany został Prospekt emisyjny GPM Vindexus SA wraz z aneksami. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią. Dokument jest dostępny w zakładce "Relacje inwestorskie - Akcje".