Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. na dzień 22 grudnia 2010 r. na godz. 10.00.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia.
 
Formularz pozwalający na wykonanie głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. zwołanym na 22 grudnia 2010 r.­

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie.