Cena emisyjna w pierwszej publicznej ofercie akcji GPM Vindexus SA została ustalona na 6 zł za akcję. Zapraszamy do uczestnictwa w ofercie. Zapisy można składać do 9 marca 2009 r.